Zmluvy o preberaní verejných pristranstiev obytnej zóny "Oľdza východ" do vlastníctva obce