Zmluva o dielo "Revitalizácia verejného priestranstva Oľdza!