Služby obecného úradu

 

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu riadi starosta.Služby obecného úradu Oľdza:

  • overenie podpisov
  • vyhlásenie v miestnom rozhlase
  • fotokopírovanie dokumentov
  • prenájom spoločenských miestností
  • vydávanie rybárskeho lístka
     

Úradné hodiny obecného úradu Oľdza:

Po: 7,00-12,00          13,00-15,00

Ut:  7,00-12,00          13,00-15,00

St:  7,00-12,00          13,00-17,30

Št:  nestránkový deň

Pi:  7,00-13,00 (bez obedňajšej prestávky) 

Kontakt:

Adresa:  Oľdza č. 16, 930 39 Oľdza

Telefón : 031 / 569 24 77

e-mail: ou [dot] oldza [at] stonline [dot] sk

 

 

 

Obrázky: