Povinné zverejňovanie

Zmluva o pripojení k IS DCOM