Oznámenie o zmene - Zvýšenie ročnej ťažby na ložisku štrkopieskov Oľdza