Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente