UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

Pre nové zmluvné podmienky nastala zmena v harmonograme vývozu odpadu. Nový harmonogram bude doručený do každej domácnosti a zverejnený na webovej stránke obce. 

Nový harmonogram vývozu odpadu si môžete pozrieť aj tu.