Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy a v ich ochrannom pásme budú v dňoch

22.08.2019

27.08.2019

12.09.2019

bez dodávky elektriny ulice/odberné miesta podľa rozpisu prerušenia nižšie. Prosíme obyvateľov, aby si pre presnejšie informácie skontrolovali všetky prílohy tohto oznámenia rozkliknutím. Pre jednoduchšiu orientáciu sme označili jednotlivé vetvy umiestnením trafo staníc, ktorých sa prerušenie týka.

Rozpis prerušenia elektriny:

22.08.2019 trafo stanica v obytnej zóne

27.08.2019 trafo stanica pri výjazde na Zlaté Klasy

27.08.2019 trafo stanica pri starej škole

12.09.2019 trafo stanica na Hubickej ceste