POZOR! Dôležité oznámenie!

POZOR! Dôležité oznámenie!

Upozorňujeme obyvateľov obce, že v posledných dňoch bol hlásený zvýšený pohyb neznámych osôb na území obce.

Prosíme Vás o zvýšené opatrenia pre ochranu svojho majetku, aby ste zamykali bránu, vchodové dvere na rodinných domoch a pre svoju ochranu neotvárali dvere cudzím osobám!

Ak by ste zistili nepovolený pohyb na susediacich pozemkoch, ihneď informujte policajný zbor na čísle 158 a až následne obecný úrad! Za spoluprácu Vám ďakujeme.