Oznámenie o zahájení projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu

Podrobnosti o  projekte "Rekonštrukcia kultúrneho domu" nájdete tu

Čo sa deje v kultúrnom dome?

V roku 2017, z iniciatívy predchádzajúceho starostu obce, Ing Tibora Mészárosa sa obec zapojila do Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s projektom "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Oľdza".

V rámci tohoto projektu bude počas rekonštrukcie obnovené kompletné kúrenie, zateplenie stropov, oprava omietok a stierok, výmena okien a dverí, oprava podlahy, sadová úprava blízkeho okolia kultúrneho domu.

Okrem prác, ktoré sú riešené cez Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 obec z vlastných zdrojov dofinancuje vybudovanie kompletne novej elektroinštalácie a sociálnych zariadení v interiéri, maľbu, fasádnu farbu a zariadenie kuchynky kultúrneho domu.