Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka