Oznámenie - MARIUS PEDERSEN

Zberová spoločnosť MARIUS PEDERSEN oznamuje občanom, že pre zvýšené množstvo poškodených kuka nádob od 01.09.2020 nebude vyvážať nádoby, v ktorých sa nachádza zelený záhradný odpad alebo stavebný odpad.

 

Za pochopenie ďakujeme.Oznamujeme občanom, že pre množstvo nepovoleného odpadu v kontajneroch od cudzích občanov zberné nádoby na separovaný odpad pri rybníku budú premiestnené o niekoľko metrov, za autobusovú zastávku pri rybníku. Občania obce môžu naďalej využívať tieto nádoby na zber separovaného odpadu: kovy, sklo, TETRA PAK, plasty a papier.