Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom, že v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR, Sekcia krízového riadenia sa plánované preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike sú v mesiacoch marec, apríl a máj zrušené.

Bližšie informácie nájdete tu.