Obecný rozhlas vo Vašom mobile

Zo strany dodávateľa bola zrušená.