Nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca OZ