Kuchynský odpad

Vážení občania, 

podľa najnovšej legislatívy v odpadovom hospodárstve, obec Oľdza rozšírila zber odpadov o zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Pre začiatočný prieskum sa v obci umiestnili 3 kontajnery na zber kuchynského odpadu a to k bytovému domu č. 7, k rybníku a ku križovatke na ceste smerom na Zlaté Klasy. Podľa potreby budú kontajnery umiestnené aj na iných miestach v obci.

Kontajnery budú vymieňať (plný zoberú, a vyložia nový, čistý) každú stredu. Vyzbieraný kuchynský odpad bude spracovaný v bioplyn stanici podľa zmluvy dodávateľa. 

Návod na  správne používanie kontajnerov nájdete na letáku vo vašich schránkach aj nižšie v prílohe.

 

Verím, že si rýchlo zvykneme na túto novú povinnosť,  znížime množstvo komunálneho odpadu a zároveň zvýšime úroveň triedenia, aby zmeny v legislatíve boli čo menej zaťažujúce pre vás občanov aj pre našu obec.

 

 

 

 

Ďakujem Vám za zodpovedný prístup.

 

 

 

 

Ildikó Gyurcsiová

 

 

starostka obce