Koronavírus

Vážení občania, venujte prosím tomuto oznamu pozornosť!

Na základe aktuálnych Nariadení vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR, Vám oznamujeme, že v termíne od 30.03.2020 až do odvolania obec  Oľdza prijíma nasledovné opatrenia pre zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID – 19:

- od 31.03.2020 obecný úrad Oľdza postupne začne dodávať ochranné bavlnené rúška pre svojich obyvateľov nad 60 rokov do poštových schránok

- seniori, ktorí potrebujú pomoc s dodaním trvanlivých potravín alebo liekov na elektronický predpis, môžu požiadať obecný úrad o vyzdvihnutie liekov, resp. dodanie potravín na telefónnych kontaktov obecného úradu: 031 / 569 2477 alebo 0910 150 849

- od 30.03.2020 sú niektoré obchody a služby opäť otvorené za prísne hygienické podmienky (presný zoznam nájdete tu

- od 30.03 2020 bude zberný dvor obce opäť otvorený, avšak LEN NA ZBER ZÁHRADNÉHO ODPADU. Zber veľkorozmerného odpadu momentálne nie je možný!!!

- od 23.03.2020 je nosenie rúšok povinné pre všetkých mimo svojich domovoch (na uliciach, verejných priestranstvách, obchodoch atď)

- od 23.03.2020 až do odvolania sú maloobchodné prevádzky v nedeľu zatvorené pre povinný sanitárny deň

- od 23.03.2020 až do odvolania sú uzatvorené všetky zariadenia pre poskytnutie sociálnych služieb (domy seniorov atď)

- Až do odvolania sa rušia všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované našou obcou

- Vyzývame všetkých majiteľov prevádzok, aby na území obce rešpektovali Nariadenie vlády SR a zatvorili svoje prevádzky (okrem výnimiek), čim by sa minimalizovali možnosti možného šírenia vírusu

 - Prosíme občanov (predovšetkým deti), aby sa nezdružovali na detských ihriskách a na ďalších verejných priestranstvách

- Uzatvára pracovisko obecného úradu pre osobné vybavovanie agendy  od 16.03.2020 až do odvolania

K týmto krokom sme prikročili na základe prijatých preventívnych karanténnych opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu (obmedziť prácu pracovníkov obecného úradu na neosobné poskytovanie služieb – prostredníctvom telefónu a elektronických médií).

Prečítajte si, ako postupovať v životných situáciách a pri vybavovaní úkonov:

- Overovanie podpisov a listín: nevykonáva sa až do odvolania
- Trvalý a prechodný pobyt: odporúčame odložiť prihlasovanie na trvalý resp. prechodný pobyt na neskorší termín.
- Podanie žiadostí a listín: podanie uskutočniť prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. cez Slovensko.sk
- Úhrada správnych poplatkov: odporúčame uskutočniť prevodom na účet obce Oľdza:
SK23 0200 0000 0009 2072 7122, o výške správnych poplatkoch sa môžete informovať telefonicky: podateľňa obce: 031 / 569 2477 alebo 0910 / 150 849,  stavebný úrad obce: 0911 / 891 568
- Úmrtie v rodine : volajte na číslo 031 / 569 24 77, 0910 / 150 849 alebo 0948 / 858 024 (starostka). Žiadame občanov, aby v čo najvyššej miere využívali telefonickú a elektronickú komunikáciu.

V prípade potrieb sa občania môžu spojiť s pracovníkmi obecného úradu počas úradných hodín telefonicky alebo e-mailom a dohodnúť si vybavenie neodkladných úradných úkonov.

Prosíme všetkých občanov, sledovali a riadili sa zverejňovanými odporúčaniami na vývesnej tabuli obcewebovej stránke obce a informáciami zverejňovanými v médiách,TV, denníkoch prinášajúcich aktuálne a overené informácie. Prosíme občanov aby nezľahčovali situáciu, ale s plnou vážnosťou a zodpovednosťou prijali a správali sa podľa zverejnených, odporúčaných opatrení. Len tak spoločne zabránime nekontrolovanému šíreniu sa koronavírusu spôsobujúcemu ochorenie COVID-19.

 

 Zodpovednosť je na každom jednom z nás, nezabúdajme, že ide o zdravie a životy nás všetkých.

Informačné letáky:

Nový!!! "Povedzme stop"

Kedy a ako nosiť rúška?

 10 odporúčaní

 Čo robiť, ak ste chorí COVID-19

 Osoby s vyššlím rizikom ochorenia COVID-19

 Pomoc sebe a druhým COVID-19

Rozhodnutia a nariadenia:

Najnovšie!!! 06.04.2020 Obmedzenie voľného pohybu osôb počas veľkonočných sviatkov

Najnovšie!!! 04.04.2020  Opatrenie ÚVZ SR povinné karantény po príchode zo zahraničia

30.3.2020 Usmernenie HH – 6. aktualizácia

29.03.2020 Opatrenie ÚVZ SR vo veci uzatvorení prevádzok - upresnenie

28.03.2020 Opatrenie ÚVZ SR - nedeľné otváracie hodiny- rozšírenie

27.03.2020 Uznesenie Vlády č. 169 - rozšírenie núdzového stavu

24.03.2020 Opatrenie ÚVZ SR vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb

24.03.2020 Opatrenie ÚVZ SR vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti

24.03.2020 Opatrenie ÚVZ SR vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu

19.03.2020: Usmernenie HH - piata aktualizácia od 19.03.2020

18.03.2020: Karanténne opatrenia od 19.03.2020

18.03.2020: Vyhlásenie núdzového stavu od 19.03.2020

17.03.2020: Informácia o spresnení vyhlásenia núdzového stavu v rámci SR

16.03.2020: Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

16.03.2020: Uzatvorenie budovy Okresného úradu DS

12.03.2020: Zabezpečovanie dopravy - autobusy

09.03.2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

09.03.2020: Verejná vyhláška rozh. izolácia v domácom prostredí

09.03.2020: Verejná vyhláška rozh. zákaz hromadných podujatí

06.03.2020: Rozhodnutie, verejná vyhláška

06.03.2020: Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení

03.03.2020: Usmernenie HH SR