Kontrola komínov

Oznámenie

Obvodný obecný kominár, Ing. Takács Tibor Vám oznamuje, že podľa Komory Kominárov Slovenska má pridelenú obec Oľdza na čistenie, kontrolu a revíziu komínov a dymovodov.

Termín kontroly komínu je možné dohodnúť na telefónnom čísle

0905 / 277 751.