Generálny pardon

Obec Oľdza udeľuje "GENERÁLNY PARDON" všetkým majiteľom neohlásených / nepovolených stavieb na území katastra Oľdza obce Oľdza. Viac informácii nájdete tu.

 

 

 

 

 

Tlačivá na stiahnutie:

Ohlásenie drobnej stavby

Vyjadrenia vlastníka susednej nehnuteľnosti

Źiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia