Ďakujeme za pomoc!

Vážení obyvatelia,

Touto cestou by som sa chcela poďakovať účastníkom jarnej brigády za ich neúnavnú prácu, keď 06. apríla 2019. počas jedného doobedia vyzbierali odpadky z ciest smerom na Čenkovce, Zlaté Klasy, Hubice a Mierovo. 

Medzi odpadkami nechýbali PET fľaše, veľké množstvo POUŽITÝCH PLIENOK, plechovky, rôzne kusy oblečenia, autosúčiastky a iné "dobroty". S množstvom vyzbieraných odpadkov sa naplnil veľkokapacitný kontajner!

Obrovské a úprimné "ĎAKUJEME" patrí nasledovným obyvateľom:

Eva Liptáková,
Ján Lipták,
Mária Liptáková,
Tomáš Kurucz,
Judita Kurucz,
Kristína Fónadová,
Ádám Fónad,
František Mezei,
Árpád Johancsík,
Zuzana Csölle,
Ladislav Csölle,
Adam Gyurcsi,
Filip Gyurcsi.

Tiež patrí pochvala obyvateľom, ktorí nie len počas brigády, ale počas celého roka myslia na čistotu obce a neposlednom rade aj na ochranu prírody.

Ich usilovná práca priniesla krásne čisté okolie našej obce, a pevne verím, že nám to vydrží aspoň do ďalšej jari!

 

Ildikó Gyurcsiová
starostka obce