Ďakovný list

 

Ďakovný list

 

Svet sa čelí ťažkému boju. Ľudia prežívajú obdobie, na ktoré sa ešte dlho bude spomínať. Každodenne sa stretávame s následkami pandémie, ktorá nás prenasleduje vo dne v noci, počas bežných povinností, činností aj v záľubách.

Tento čas nás núti trochu ináč žiť náš obvyklý život, obmedzujú nás opatrenia, ale aj strach o zdravie a blížnych. Väčšina rodín trávi teraz viac času spolu, a naopak, niektoré rodiny sú teraz dlhšie oddelené.

Akokoľvek prežívame toto obdobie, je to dobrá skúška pre nás všetkých. Máme viac času zamerať sa na veci, ktoré sú pre nás dôležité. Je len na nás, ako toto obdobie prekonáme a ako sa naň budeme po rokoch spomínať.

Ako starostku, prekvapilo ma, že všetky pridelené povinnosti v súvislosti s opatreniami pre mimoriadnu situáciu vrátane materiálneho zabezpečenia ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov musela zabezpečiť sama obec, bez akejkoľvek pomoci vyšších orgánov a to v období, keď tieto pomôcky sú všade vypredané, alebo dostupné za niekoľkonásobné ceny.

Ako kresťana, prekvapilo ma, čo je pre dnešných ľudí dôležité v tomto období, a preto cítim náklonnosť ľuďom, ktorí bez váhania podali pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebovali a považujem za dôležité, aby boli jednotlivo menovaní.

 

Starostka obce Oľdza, Ildikó Gyurcsiová by som chcela vyjadriť veľkú vďaku dobrovoľníkom obce, ktorí nezištne a bez akejkoľvek náhrady pomáhali pri výrobe a distribúcii ochranných rúšok pre seniorov obce.

Vďaka ich usilovnej práce vo svojom voľnom čase vyrobili stovky bavlnených ochranných rúšok na viacnásobné použitie pre obyvateľov nad 60 rokov.

Menovite ďakujem:

Júlii Csivreovej, Renáte R., Gabriele Dzilskej, Darine Štefunkovej, Sylvii Gajdzíkovej, Silvii Hornáčkovej, Gabriele Jančaríkovej, Zlatice Benkovej, Andrei Zervanovej za výrobu rúšok, Vojtechovi S. za distribúciu do domácností a celému personálu obecného úradu za prípravu materiálu, balenie a pomocné práce, ktoré často vykonávali v rámci nadčasových hodín.

 

Ďalej by som chcela vyjadriť veľkú vďaku

Ing. Sibyle Sz., Miroslavovi S. a Marcelovi F., ktorí darovali ochranné masky typu FFP2, bavlnené a jednorázové ochranné masky pre potreby členov krízového štábu obce a členov dobrovoľného hasičského zboru obce a obyvateľov obce.

 

Ďalej by som chcela vyjadriť veľkú vďaku zastupiteľom obecných organizácií, ktorí pomáhali pri splnení každodenných povinností obce v súvislosti s opatreniami v mimoriadnej situácií pre pandémiu ochorenia COVID-19, ako napríklad pri organizácie práce na zbernom dvore.

Menovite ďakujem:

Ladislavovi Csölle, Jarmile Komáčkovej, Vojtechovi Seregimu – poslancom obecného zastupiteľstva a

Kristiánovi Csivre – veliteľovi DHZ Obce Oľdza.

 

 

 

 

                                                                                            Ildikó Gyurcsiová 

                                                                                 starosta obce