Na stiahnutie

Na stiahnutie

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Oľdza

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Oľdza

Spaľovanie rastlinných odpadkov

Spaľovanie rastlinných odpadkov

Tiesňové volanie SOS číslo 112

Inventarizácia a prerozdelenie vydaných odpadových nádob v obci

Inventarizácia a prerozdelenie vydaných odpadových nádob v obci

Upozornenie pre držiteľov psov

Upozornenie pre držiteľov psov