Ochrana proti požiarom počas vykurovacieho obdobia roka 2018/2019

Ochrana proti požiarom počas vykurovacieho obdobia roka 2018/2019