Na stiahnutie

Na stiahnutie

Separovaný zber odpadu v obci v roku 2018

Separovaný zber odpadu v obci v roku 2018

Výsledky rozboru vody na Atrazín

Výsledky rozboru vody na Atrazín

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o chove a držaní zvierat na území Obce Oľdza

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o chove a držaní zvierat na území Obce Oľdza

Protipožiarne opatrenie OR HZZ

Protipožiarne opatrenie OR HZZ

Odstávka v dodávke elektriny v mesiaci november 2016

Odstávka v dodávke elektriny v mesiaci november 2016

Individuálna výročná správa za rok 2015

Individuálna výročná správa za rok 2015

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Oľdza

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Oľdza