Návrh VZN o chove a držaní zvierat na území obce Oľdza

Návrh VZN o chove a držaní zvierat na území obce Oľdza