Inventarizácia a prerozdelenie vydaných odpadových nádob v obci

Inventarizácia a prerozdelenie vydaných odpadových nádob v obci