Na stiahnutie

Na stiahnutie

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ-Meghívó az alakuló ülésre

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ-Meghívó az alakuló ülésre

Ochrana proti požiarom počas vykurovacieho obdobia roka 2018/2019

Ochrana proti požiarom počas vykurovacieho obdobia roka 2018/2019

Úplne rozbory vody v obci

Separovaný zber odpadu v obci v roku 2018

Separovaný zber odpadu v obci v roku 2018

Výsledky rozboru vody na Atrazín

Výsledky rozboru vody na Atrazín

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o chove a držaní zvierat na území Obce Oľdza

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o chove a držaní zvierat na území Obce Oľdza

Protipožiarne opatrenie OR HZZ r. 2018

Protipožiarne opatrenie OR HZZ r. 2018