Mandátna zmluva VO - rekonštrukcia domu smútku Oľdza 2017