Oznámenie - Západoslovenská distribučná spoločnosť