Oznámenie verejnosti o strategickom dokumente ÚP Hubice - zmeny a doplnky č. 1/2018