Pozvánka na zasadnutie OZ

 Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 06.06.2019