VZN č. 1/2012 o miestnych daniach... pozri záložku "Na stiahnutie"

 VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre úremie obce Oľdza -  pozri záložku "Na stiahnutie"