Mandátna zmluva na verejné obstarávanie - priechody pre chodcov 3 ks Oľdza