Letöltések

Letöltések

Výsledky rozboru vody na Atrazín

Výsledky rozboru vody na Atrazín

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o chove a držaní zvierat na území Obce Oľdza

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o chove a držaní zvierat na území Obce Oľdza

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Oľdza

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Oľdza