Letöltések

Letöltések

Pozvánka na rokovanie OZ (5.decembra 2017)

Pozvánka na rokovanie OZ (5.decembra 2017)

Protipožiarne opatrenie OR HZZ

Protipožiarne opatrenie OR HZZ

Separovaný zber papiera a plastov v roku 2017

Separovaný zber papiera a plastov v roku 2017

Odstávka v dodávke elektriny v mesiaci november 2016

Odstávka v dodávke elektriny v mesiaci november 2016

Individuálna výročná správa za rok 2015

Individuálna výročná správa za rok 2015

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Oľdza

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Oľdza

Spaľovanie rastlinných odpadkov

Spaľovanie rastlinných odpadkov

Tiesňové volanie SOS číslo 112