Letöltések

Letöltések

Ochrana proti požiarom počas vykurovacieho obdobia roka 2018/2019

Ochrana proti požiarom počas vykurovacieho obdobia roka 2018/2019

Separovaný zber odpadu v obci v roku 2018

Separovaný zber odpadu v obci v roku 2018

Výsledky rozboru vody na Atrazín

Výsledky rozboru vody na Atrazín

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o chove a držaní zvierat na území Obce Oľdza

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o chove a držaní zvierat na území Obce Oľdza

Protipožiarne opatrenie OR HZZ r. 2018

Protipožiarne opatrenie OR HZZ r. 2018