Spravodaj

Ochrana osobných údajov

 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651

ZaD ÚPN-1/2018 návrh

 Návrh zmien a doplnkov ÚPN 1/2018 pozri záložku "na stiahnutie"

Úplné rozbory vody v obci

Dňa 8.1.2018 bol vykonaný rozbor vody v štyroch individuálnych studniach obce 

Výsledky na Atrazín sú v záložke "Na stiahnutie" ,celkové výsledky sú uvedené

taktiež v záložke "na stiahnutie".

 

Gulyásfőző verseny 2017

 MEGHÍVÓ

Az OLGYA-i  Községi Önkormányzat

Tartalom átvétel