ZaD ÚPN-1/2018 návrh

 Návrh zmien a doplnkov ÚPN 1/2018 pozri záložku "na stiahnutie"