Schválené dokumenty

VZN 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

(zverejnené dňa 06.05.2019)

 

VZN 2/2019 o určení školského obvodu na absolvovanie povinnej školskej dochádzky žiakov - obyvateľov obce Oľdza

(zverejnené dňa 01.08.2019)