Schválené dokumenty

VZN 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

(zverejnené dňa 06.05.2019)