Ochrana proti požiaru-vykurovacie obdobie

 Ochrana proti požiaru počas vykurovacieho obdobia vid. záložku "na stiahnutie"