Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

 Informácie pre voliča

 Dátum a čas volieb

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK

 Elekronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu