Aktuality

Aktuality

03.06.2019 - 07:55:29
Obec Oľdza udeľuje "GENERÁLNY PARDON" všetkým majiteľom neohlásených / nepovolených stavieb na území katastra Oľdza obce Oľdza. Viac informácii tu.   Tlačivá na stiahnutie: Ohlásenie drobnej stavby Vyjadrenia vlastníka susednej nehnuteľnosti Źiadosť o stavebné povolenie Žiadosť o...
03.06.2019 - 07:46:30
 Oznámenie o začatí zmeny územného konania a upustenie od ústneho konania
03.06.2019 - 07:43:57
 Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 06.06.2019
20.05.2019 - 05:25:05
Návrh 3/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce Oľdza (zverejnené 20.05.2019) Návrh záverečného účtu obce Oľdza za rok 2018 (zverejnené 22.05.2019) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie mesiacov máj-december 2019    
25.03.2019 - 06:14:41
VZN 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj (zverejnené dňa 06.05.2019)
12.02.2019 - 10:52:05
 Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu  Informácie pre voliča  Oznámenie o delegovanie členov do OVK  Elektronická adresa pre doručenie žiadosti o hlasovacie preukazy
11.01.2019 - 07:32:46
 Kalendár vývozu odpadu 2019
04.10.2018 - 09:51:13
 Ochrana proti požiaru počas vykurovacieho obdobia vid. záložku "na stiahnutie"
13.06.2018 - 08:08:21
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651
11.01.2018 - 02:12:49
Dňa 8.1.2018 bol vykonaný rozbor vody v štyroch individuálnych studniach obce  Výsledky na Atrazín sú v záložke "Na stiahnutie" ,celkové výsledky sú uvedené taktiež v záložke "na stiahnutie".