Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 
Zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Informácia pre voľbu poštou

Informácie pre voliča

Vyhlásenie volieb

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu