Aktuality

Aktuality

08.07.2020 - 10:09:40
 Projekt „Bojujeme s koronavírusom"
18.03.2020 - 10:46:11
Verejná vyhláška - Oznámenie verejnosti o začatí prerokovania Zmien a doplnkov č. 4/2020 Územného plánu obce Oľdza" verejnou vyhláškou a výzva na zaslanie vyjadrenia, resp. stanoviska Oľdza ZaD 4/2020 Text Oľdza ZaD 4/2020 Výkres 1 Oľdza ZaD 4/2020 Výkres 2a Oľdza ZaD 4/2020 Výkres 2b Oľdza...
10.01.2020 - 09:50:55
 Kalendár podujatí na rok 2020
06.11.2019 - 09:57:53
Pozvánka na 14. zasadnutie OZ
23.10.2019 - 10:48:24
OZNÁMENIE  Oznamujeme občanom, že programové body nasledujúceho, 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, ktoré je plánované na 30.06.2020 neobsahuje schválenie dokumentov.   
25.03.2019 - 06:14:41
Záverečný účet Obce Oľdza za rok 2019 (vyvesené dňa 08.06.2020) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 (vyvesené dňa 08.06.2020)
11.01.2019 - 07:32:46
Kalendár zberu odpadov na rok 2020
04.10.2018 - 09:51:13
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vid. záložku "na stiahnutie" Ochrana proti požiaru počas vykurovacieho obdobia vid. záložku "na stiahnutie" Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vid. záložku "na stiahnutie"
13.06.2018 - 08:08:21
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651
11.01.2018 - 02:12:49
Dňa 1.7.2019 bol vykonaný rozbor vody v troch individuálnych studniach obce . Výsledky rozboru: Vzorka č. 1 Vzorka č. 2 Vzorka č. 3