Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 
Zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Informácia pre voľbu poštou

Informácie pre voliča

Vyhlásenie volieb