Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

 Informácie pre voliča

 Oznámenie o delegovanie členov do OVK

 Elektronická adresa pre doručenie žiadosti o hlasovacie preukazy