Aktuality

Aktuality

13.09.2019 - 05:44:45
 Pozvánka na 6. zasadnutie OZ
05.08.2019 - 08:26:19
  POZVÁNKA Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza usporiada miestnu súťaž vo varení gulášu, na ktorú vás srdečne pozýva. Súťaž sa uskutoční 10.08.2019, v sobotu na miestnom detskom ihrisku so začiatkom varenia cca o 14,00 hodine. Družstvá sa môžu prihlásiť do súťaže na obecnom úrade osobne,...
03.06.2019 - 07:55:29
Obec Oľdza udeľuje "GENERÁLNY PARDON" všetkým majiteľom neohlásených / nepovolených stavieb na území katastra Oľdza obce Oľdza. Viac informácii tu.   Tlačivá na stiahnutie: Ohlásenie drobnej stavby Technický popis drobnej stavby Vyjadrenia vlastníka susednej nehnuteľnosti Źiadosť o...
03.06.2019 - 07:46:30
 Oznámenie o začatí zmeny územného konania a upustenie od ústneho konania
25.03.2019 - 06:14:41
VZN 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj (zverejnené dňa 06.05.2019)   VZN 2/2019 o určení školského obvodu na absolvovanie povinnej školskej dochádzky žiakov - obyvateľov obce Oľdza (zverejnené dňa 01.08.2019)
11.01.2019 - 07:32:46
 Kalendár vývozu odpadu 2019
04.10.2018 - 09:51:13
 Ochrana proti požiaru počas vykurovacieho obdobia vid. záložku "na stiahnutie"
13.06.2018 - 08:08:21
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651
11.01.2018 - 02:12:49
Dňa 1.7.2019 bol vykonaný rozbor vody v troch individuálnych studniach obce . Výsledky rozboru: Vzorka č. 1 Vzorka č. 2 Vzorka č. 3