Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

 (Vyvesené dňa: 16.10.2020)

 

Verejná vyhláška – Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte

(Vyvesené dňa: 14.10.2020) 

  

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie Oľdza - východ

 (Vyvesené dňa: 15.7.2020)

Verejná vyhláška o upozornení na zákaz odvádzania dažďovej vody do splaškovej verejnej kanalizácie

(Vyvesené dňa: 23.6.2020)