Aktuality

Aktuality

08.07.2020 - 10:09:40
Environmentálny fond 2020 Projekt „Bojujeme s koronavírusom"
18.03.2020 - 10:46:11
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie  ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním   (Vyvesené dňa: 21.09.2020)   Rozhodnutie OU DS, katastrálny odbor, vo veci opravy chyby na LV č. 394 a LV č. 602 (Vyvesené dňa: 27.08.2020) Upovedomenie o podaní odvolania...
10.01.2020 - 09:50:55
 Kalendár podujatí na rok 2020
06.11.2019 - 09:57:53
Pozvánka na 15. zasadnutie OZ
23.10.2019 - 10:48:24
Pripravujeme...  
25.03.2019 - 06:14:41
Záverečný účet Obce Oľdza za rok 2019 (vyvesené dňa 08.06.2020) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 (vyvesené dňa 08.06.2020)
11.01.2019 - 07:32:46
Kalendár zberu odpadov na rok 2020
04.10.2018 - 09:51:13
 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – od 31.08.2020  -  vid. záložku „Na stiahnutie” Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -  od 31. 07. 2020 - vid. záložku „Na stiahnutie” Odvolanie času zvýšeného nebezpeč...
13.06.2018 - 08:08:21
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651
11.01.2018 - 02:12:49
Dňa 1.7.2019 bol vykonaný rozbor vody v troch individuálnych studniach obce . Výsledky rozboru: Vzorka č. 1 Vzorka č. 2 Vzorka č. 3