Aktuality

Aktuality

10.01.2020 - 08:50:55
 Kalendár podujatí na rok 2020
06.11.2019 - 08:57:53
 Pozvánka na zasadnutie OZ  V príprave
05.11.2019 - 11:51:00
  Zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou Informácia pre voľbu poštou Informácie pre voliča Vyhlásenie volieb   Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   Emailová adresa na doručenie žiadosti o...
23.10.2019 - 09:48:24
OZNÁMENIE  Oznamujeme občanom, že Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oľdza pred schválením Obecného zastupiteľstva spolu s dôvodovou správou sú prístupné k nahliadnutiu v kancelá...
03.06.2019 - 06:55:29
Obec Oľdza udeľuje "GENERÁLNY PARDON" všetkým majiteľom neohlásených / nepovolených stavieb na území katastra Oľdza obce Oľdza. Viac informácii tu.   Tlačivá na stiahnutie: Ohlásenie drobnej stavby Technický popis drobnej stavby Vyjadrenia vlastníka susednej nehnuteľnosti Źiadosť o...
25.03.2019 - 05:14:41
VZN 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj (zverejnené dňa 06.05.2019)   VZN 2/2019 o určení školského obvodu na absolvovanie povinnej školskej dochádzky žiakov - obyvateľov obce Oľdza (zverejnené dňa 01.08.2019)
11.01.2019 - 06:32:46
Kalendár zberu odpadov na rok 2020
04.10.2018 - 08:51:13
 Ochrana proti požiaru počas vykurovacieho obdobia vid. záložku "na stiahnutie"
13.06.2018 - 07:08:21
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651
11.01.2018 - 01:12:49
Dňa 1.7.2019 bol vykonaný rozbor vody v troch individuálnych studniach obce . Výsledky rozboru: Vzorka č. 1 Vzorka č. 2 Vzorka č. 3