Schválené dokumenty

Záverečný účet Obce Oľdza za rok 2019

(vyvesené dňa 08.06.2020)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020

(vyvesené dňa 08.06.2020)