Rozbory vody 2019

Dňa 1.7.2019 bol vykonaný rozbor vody v troch individuálnych studniach obce .

Výsledky rozboru:

Vzorka č. 1

Vzorka č. 2

Vzorka č. 3