Aktuality

Aktuality

13.06.2018 - 08:08:21
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651
30.01.2018 - 09:15:11
 Návrh zmien a doplnkov ÚPN 1/2018 pozri záložku "na stiahnutie"
11.01.2018 - 02:12:49
Dňa 8.1.2018 bol vykonaný rozbor vody v štyroch individuálnych studniach obce  Výsledky na Atrazín sú v záložke "Na stiahnutie" ,celkové výsledky sú uvedené taktiež v záložke "na stiahnutie".