Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ