Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na 14. zasadnutie OZ