Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ