Pozvánka na zasadnutie OZ

 Pozvánka na 6. zasadnutie OZ