Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ