Pozvánka na zasadnutie OZ

Oznámenie o 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva