Ochrana proti požiaru

 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – od 31.08.2020  -  vid. záložku „Na stiahnutie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -  od 31. 07. 2020 - vid. záložku „Na stiahnutie

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vid. záložku "na stiahnutie"

Ochrana proti požiaru počas vykurovacieho obdobia vid. záložku "na stiahnutie"

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vid. záložku "na stiahnutie"