Aktuality

Aktuality

18.03.2020 - 10:46:11
Oznámenie o začatí územného konania oi predĺžení jej platnosti a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
10.01.2020 - 09:50:55
 Kalendár podujatí na rok 2020
06.11.2019 - 09:57:53
 Pripravujeme...  
23.10.2019 - 10:48:24
OZNÁMENIE  Oznamujeme občanom, že Návrh VZN č. 6/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Oľdza pred schválením Obecného zastupiteľstva je prístupné k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu a na webovej stránke obce. Vaše pripomienky a...
25.03.2019 - 06:14:41
VZN 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oľdza (vyvesené dňa 20.03.2020)  
11.01.2019 - 07:32:46
Kalendár zberu odpadov na rok 2020
04.10.2018 - 09:51:13
 Ochrana proti požiaru počas vykurovacieho obdobia vid. záložku "na stiahnutie"
13.06.2018 - 08:08:21
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651
11.01.2018 - 02:12:49
Dňa 1.7.2019 bol vykonaný rozbor vody v troch individuálnych studniach obce . Výsledky rozboru: Vzorka č. 1 Vzorka č. 2 Vzorka č. 3