Dokumenty pred schválením

Návrh 3/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce Oľdza

(zverejnené 20.05.2019)

Návrh záverečného účtu obce Oľdza za rok 2018

(zverejnené 22.05.2019)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie mesiacov máj-december 2019