Dokumenty pred schválením

OZNÁMENIE 

Oznamujeme občanom, že verejné pripomienkovanie Návrhu VZN č. 6/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Oľdza zmysle §6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení najneskôr bolo ukončené. Vyhodnotenie pripomienok nájdete nižšie.

NÁVRH VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 6/2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 6/2020

(vyvesené: 09.04.2020)

 

Oznamujeme občanom, že verejné pripomienkovanie Návrhu VZN č. 7/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Oľdza v zmysle §6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení bolo ukončené. Vyhodnotenie pripomienok nájdete nižsie.

NÁVRH VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 7/2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 7/2020

(vyvesené: 09.04.2020)