Dokumenty pred schválením

 Návrh VZN 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

 

 Návrh VZN 2/2019 o určení školského obvodu na absolvovanie povinnej školskej dochádzky žiakov - obyvateľov obce Oľdza

 

 Návrh kúpnej zmluvy - MVDr. Kocúr